Từ điển Gen Z: 'Ô dề' là gì?
Đời sống

Từ điển Gen Z: 'Ô dề' là gì?

Lên mạng thấy ai cũng "ô dề", còn bạn đã biết đó là gì chưa?

'Ô dề' là gì
Đời sống

'Ô dề' là gì

Khác với suy đoán của nhiều người, "ô dề" không phải từ "oh yeah" được Việt hóa, mà là từ chỉ sự lố lăng, làm quá.