‘Squid Game’ - lỗ hổng trong phim về trò chơi sinh tử của 456 người
Phim rạp

‘Squid Game’ - lỗ hổng trong phim về trò chơi sinh tử của 456 người

456 người túng thiếu được mời tham gia một trò chơi bí ẩn, trong đó kẻ chiến thắng có cơ hội đổi đời còn thất bại đồng nghĩa cái chết.

‘Squid Game’ - lỗ hổng trong trò chơi sinh tử của 456 người
Phim rạp

‘Squid Game’ - lỗ hổng trong trò chơi sinh tử của 456 người

456 người túng thiếu được mời tham gia một trò chơi bí ẩn, trong đó kẻ chiến thắng có cơ hội đổi đời còn thất bại đồng nghĩa cái chết.