'Em trai' Khá Bảnh kiêm thủ lĩnh BitcoinDeFi đang ở đâu sau khi Hoàng Tử Gió qua đời?
Đời sống

'Em trai' Khá Bảnh kiêm thủ lĩnh BitcoinDeFi đang ở đâu sau khi Hoàng Tử Gió qua đời?

Nhiều người không khỏi thắc mắc về Phạm Tuấn - "em trai Khá Bảnh" khi người anh thân thiết qua đời.

Hoàng Tử Gió trước khi qua đời từng nói gì về mối quan hệ với 'em trai Khá Bảnh' kiêm thủ lĩnh BitcoinDeFi?
Đời sống

Hoàng Tử Gió trước khi qua đời từng nói gì về mối quan hệ với 'em trai Khá Bảnh' kiêm thủ lĩnh BitcoinDeFi?

Phạm Tuấn - thủ lĩnh BitcoinDeFi từng khiến nhiều người khuynh gia bại sản được cho là có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Tử Gió.