Nhóm rapper xúc phạm Phật giáo đến chùa sám hối, xin hối lỗi
V-pop

Nhóm rapper xúc phạm Phật giáo đến chùa sám hối, xin hối lỗi

Nhóm rapper đứng sau bản rap Thích Ca Mâu Chí đã đến Chùa Quán Sứ (Hà Nội) vào sáng nay để sám hối.