Kết hôn với 5 anh em ruột, mỗi đêm qua lại 1 người 'cho công bằng'
Tình yêu

Kết hôn với 5 anh em ruột, mỗi đêm qua lại 1 người 'cho công bằng'

Theo phong tục ở đây, nếu một người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông thì sẽ phải kết hôn với tất cả những người anh em của chồng mình.

Người phụ nữ kết hôn với 5 anh em ruột, mỗi đêm qua lại với 1 người 'cho công bằng'
Tình yêu

Người phụ nữ kết hôn với 5 anh em ruột, mỗi đêm qua lại với 1 người 'cho công bằng'

Theo phong tục ở đây, nếu một người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông thì sẽ phải kết hôn với tất cả những người anh em của chồng mình.