Sao kê đơn giản, sao nghệ sĩ Việt phải đôi co
Tin Sao

Sao kê đơn giản, sao nghệ sĩ Việt phải đôi co

Chia sẻ quan điểm về bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ, chuyên gia truyền thông Lê Ngọc Sơn cho rằng cần siết chặt công tác quản lý, thà muộn còn hơn không làm.

Sao kê đơn giản, sao nghệ sĩ phải đôi co
Tin Sao

Sao kê đơn giản, sao nghệ sĩ phải đôi co

Chia sẻ quan điểm về bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ, chuyên gia truyền thông Lê Ngọc Sơn cho rằng cần siết chặt công tác quản lý, thà muộn còn hơn không làm.