Chúc mừng: Salim sinh con gái đầu lòng cho thiếu gia tập đoàn may mặc!
Đời sống

Chúc mừng: Salim sinh con gái đầu lòng cho thiếu gia tập đoàn may mặc!

Được biết em bé nhà Salim chào đời vào hôm qua, ngày 3/4.