Chỉ trong một thời gian ngắn, Minh Hằng liên tiếp lộ bụng lùm lùm: Lần này là tại ai?
Thời trang

Chỉ trong một thời gian ngắn, Minh Hằng liên tiếp lộ bụng lùm lùm: Lần này là tại ai?

Lên đồ sang chảnh như thế mà Minh Hằng vẫn để lọt lưới sự cố lộ bụng, thật đáng tiếc!

Bụng mỡ gọi Ninh Dương Lan Ngọc trả lời!
Thời trang

Bụng mỡ gọi Ninh Dương Lan Ngọc trả lời!

Có lẽ, lời hát hợp nhất với Lan Ngọc lúc này là: Tết đến nơi rồi ôi giời ôi... chiếc eo mình ơi?