Tại sao người Trung Quốc gọi nghệ sĩ nam ẻo lả là nương pháo?
Tin Sao

Tại sao người Trung Quốc gọi nghệ sĩ nam ẻo lả là nương pháo?

Showbiz Hoa ngữ có các thuật ngữ đặc thù và khó thay thế như "nương pháo", "lưu lượng", "đỉnh lưu", "lam huyết", "hồng huyết"...

Tại sao nghệ sĩ nam ẻo lả bị gọi là nương pháo?
Tin Sao

Tại sao nghệ sĩ nam ẻo lả bị gọi là nương pháo?

Showbiz Hoa ngữ có các thuật ngữ đặc thù và khó thay thế như "nương pháo", "lưu lượng", "đỉnh lưu", "lam huyết", "hồng huyết"...

Ở showbiz Trung Quốc, tại sao nghệ sĩ nam ẻo lả bị gọi là nương pháo?
Tin Sao

Ở showbiz Trung Quốc, tại sao nghệ sĩ nam ẻo lả bị gọi là nương pháo?

Showbiz Hoa ngữ có các thuật ngữ đặc thù và khó thay thế như "nương pháo", "lưu lượng", "đỉnh lưu", "lam huyết", "hồng huyết"...

'Nương pháo' và những thuật ngữ kỳ lạ ở showbiz Trung Quốc
Tin Sao

'Nương pháo' và những thuật ngữ kỳ lạ ở showbiz Trung Quốc

Showbiz Hoa ngữ có các thuật ngữ đặc thù và khó thay thế như "nương pháo", "lưu lượng", "đỉnh lưu", "lam huyết", "hồng huyết"...