Trấn Thành sửa đến 6 lần bài đăng sao kê từ thiện sau hơn 1 giờ đăng tải, lý do là gì?
Tin Sao

Trấn Thành sửa đến 6 lần bài đăng sao kê từ thiện sau hơn 1 giờ đăng tải, lý do là gì?

Trấn Thành đã kiểm tra kỹ càng từng chi tiết trong bài đăng công khai minh bạch 100 trang sao kê từ thiện của mình, sửa tới 6 lần.

1 nam MC hạng A bị réo tên yêu cầu sao kê, hoài nghi số tiền kêu gọi từ thiện không chỉ dừng lại ở 9-10 tỷ đồng?
Tin Sao

1 nam MC hạng A bị réo tên yêu cầu sao kê, hoài nghi số tiền kêu gọi từ thiện không chỉ dừng lại ở 9-10 tỷ đồng?

Nam MC bị cho rằng đã "tạm ứng niềm tin" của công chúng, kêu gọi nhưng không trực tiếp đi cứu trợ mà chuyển qua cho người khác.