Sao Việt chuộng sắc đỏ ngày mùng Một Tết
Thời trang

Sao Việt chuộng sắc đỏ ngày mùng Một Tết

Cùng chọn sắc đỏ nhưng các người đẹp vẫn thể hiện cá tính riêng thông qua bộ áo dài cách tân cắt xẻ hay phối theo kiểu hiện đại.

Sao Việt chuộng sắc đỏ ngày mùng Một Tết
Thời trang

Sao Việt chuộng sắc đỏ ngày mùng Một Tết

Cùng chọn sắc đỏ nhưng các người đẹp vẫn thể hiện cá tính riêng thông qua bộ áo dài cách tân cắt xẻ hay phối theo kiểu hiện đại.