Soytiet vác quả mít đi khắp muôn nơi trong MV mới, tưởng chỉ là đạo cụ 'vô tri' nhưng ý nghĩa hơi bị cool đấy!
V-pop

Soytiet vác quả mít đi khắp muôn nơi trong MV mới, tưởng chỉ là đạo cụ 'vô tri' nhưng ý nghĩa hơi bị cool đấy!

Một chi tiết rất dễ thương trong MV mới của Soytiet mà chưa chắc bạn nhận ra đâu nhé!