Cuộc sống của một phụ nữ bị đảo lộn vì phim 'Squid Game'
Phim rạp

Cuộc sống của một phụ nữ bị đảo lộn vì phim 'Squid Game'

"The Squid Game" gây tranh cãi khi sử dụng số điện thoại có thật. SBS News cho biết ê-kíp sản xuất đã liên hệ với chủ nhân thuê bao và đề nghị người này đổi số.

'Squid Game' gây tranh cãi
Phim rạp

'Squid Game' gây tranh cãi

"Squid Game" gây tranh cãi khi sử dụng số điện thoại có thật. SBS News cho biết ê-kíp sản xuất đãliên hệ với chủ nhân thuê bao và đề nghị người này đổi số.