Nửa đêm con quấy khóc, chồng bắt vợ bế ra cửa để anh ta ngủ
Tình yêu

Nửa đêm con quấy khóc, chồng bắt vợ bế ra cửa để anh ta ngủ

Sau sự việc ấy Quý phần vì xấu hổ, phần bởi sự hiếu thắng, anh nỗ lực phấn đấu ngày đêm và có được vị trí công việc như hiện tại.

Khác biệt giữa đàn ông thương vợ và đàn ông chỉ thương mình
Tình yêu

Khác biệt giữa đàn ông thương vợ và đàn ông chỉ thương mình

Đàn ông thương vợ lúc nào cũng phụ vợ, chăm con. Còn đàn ông ích kỷ chẳng hề muốn biết vợ có mệt mỏi hay không.

Chồng trách vợ học hành tốn kém, bằng chứng khiến anh ta tự xấu hổ
Tình yêu

Chồng trách vợ học hành tốn kém, bằng chứng khiến anh ta tự xấu hổ

Sau đó, Minh gọi cho em gái nói thật về tình hình kinh tế nên không thể giúp cô số tiền lớn như vậy