Cựu CEO Pepsi: Nhân viên xin tăng lương là điều đáng xấu hổ
Đời sống

Cựu CEO Pepsi: Nhân viên xin tăng lương là điều đáng xấu hổ

Thậm chí, khi được tăng lương, bà Indra Nooyi còn từ chối vì không thoải mái khi nhận mức lương cao hơn trong cuộc khủng hoảng tài chính lúc đó.

Cô gái đi làm 1 năm xin tư vấn tăng lương 30%, nhà tuyển dụng đọc CV 'đập bàn cái rầm' rồi thốt lên: Sao không làm chuyện này sớm?
Đời sống

Cô gái đi làm 1 năm xin tư vấn tăng lương 30%, nhà tuyển dụng đọc CV 'đập bàn cái rầm' rồi thốt lên: Sao không làm chuyện này sớm?

Câu chuyện "tăng lương" luôn là đề tài vừa nhạy cảm lại vừa "kích thích" của những người đã đi làm.