Tăng Nhật Tuệ bị đánh bản quyền bài mình sáng tác
V-pop

Tăng Nhật Tuệ bị đánh bản quyền bài mình sáng tác

Dân mạng ủng hộ nam ca/nhạc sĩ kiện ngay và luôn đơn vị đã khiếu nại bản quyền các sản phẩm mà Tăng Nhật Tuệ sáng tác.

Dân mạng ủng hộ 1 nghệ sĩ Vbiz thưa kiện ngay và luôn: Ai đời bài mình sáng tác lại bị người khác khiếu nại bản quyền?
V-pop

Dân mạng ủng hộ 1 nghệ sĩ Vbiz thưa kiện ngay và luôn: Ai đời bài mình sáng tác lại bị người khác khiếu nại bản quyền?

Việc một nam ca sĩ/nhạc sĩ bị khiếu nại bản quyền các sản phẩm tự sáng tác đang gây sự chú ý.