Top những nơi bạn bỏ tiền ra, thứ nhận về chỉ toàn là bị ăn mắng: Đọc tới đâu cười rụng rốn tới đó!
Đời sống

Top những nơi bạn bỏ tiền ra, thứ nhận về chỉ toàn là bị ăn mắng: Đọc tới đâu cười rụng rốn tới đó!

Lắm lúc chúng ta đổi tiền để được phục vụ nhưng thứ nhận lại là bị mắng té tát.

Về chuyện ra sân golf 'săn' đại gia, hội gái đẹp mê golf nói gì?
Đời sống

Về chuyện ra sân golf 'săn' đại gia, hội gái đẹp mê golf nói gì?

Đối mặt với quan điểm con gái bây giờ lên sân golf chủ yếu kiếm đại gia, mỗi gái xinh lại có một chia sẻ khác nhau.