Tân sinh viên học online đòi "solo" với giáo viên
Social

Tân sinh viên học online đòi "solo" với giáo viên

Thầy hỏi vì sao buổi đầu tiên lại nghỉ học, nam sinh liền cáu gắt với những ngôn từ khó chịu kèm theo lời thách thức: "Em thích thì em nghỉ luôn đấy".

Ngoài cô hiệu phó Văn Thùy Dương, nhiều nhà giáo cũng xăm kín người
Thời trang

Ngoài cô hiệu phó Văn Thùy Dương, nhiều nhà giáo cũng xăm kín người

Trên thực tế, có rất nhiều giáo viên xăm hình thậm chí kín người nhưng không phải ai cũng bị chỉ trích.

Ngoài cô hiệu phó Văn Thùy Dương có rất nhiều giáo viên xăm kín người
Thời trang

Ngoài cô hiệu phó Văn Thùy Dương có rất nhiều giáo viên xăm kín người

Trên thực tế, có rất nhiều giáo viên xăm hình thậm chí kín người nhưng không phải ai cũng bị chỉ trích.