Nườm nượp mua sắm từ Hermes, Chanel tới 6-7 triệu quần áo để 'phục thù': Tiền kiếm được là phải tiêu, tiếng quẹt thẻ, máy in bill roẹt roẹt nghe đã lắm!
Đời sống

Nườm nượp mua sắm từ Hermes, Chanel tới 6-7 triệu quần áo để 'phục thù': Tiền kiếm được là phải tiêu, tiếng quẹt thẻ, máy in bill roẹt roẹt nghe đã lắm!

Hậu giãn cách xã hội, các trung tâm thương mại nườm nượp người mua sắm, có phải ai nấy đều đang quyết tâm "ăn tiêu phục thù" hay còn lý do nào khác?

Sắm sanh điên cuồng 'phục thù' dịch bệnh: Mua đến cạn ví vẫn chưa thấy đủ cho những stress, ức chế của chuỗi ngày nằm nhà
Đời sống

Sắm sanh điên cuồng 'phục thù' dịch bệnh: Mua đến cạn ví vẫn chưa thấy đủ cho những stress, ức chế của chuỗi ngày nằm nhà

Tôi quyết định mua sắm thỏa thuê để “trả thù” chuỗi ngày giãn cách vì những stress, bức bối và mỏi mệt.