Nước đi thông minh của Trấn Thành: Công khai sao kê giữa lúc nữ doanh nhân livestream, 'đánh úp' khiến  đối phương không kịp trở tay
Tin Sao
Trấn Thành cảm ơn nữ đại gia có nhã ý tặng mình 50 tỷ đồng nếu sao kê, nói rõ ý định sử dụng
Tin Sao

Trấn Thành cảm ơn nữ đại gia có nhã ý tặng mình 50 tỷ đồng nếu sao kê, nói rõ ý định sử dụng

Sau khi khẳng định công bố sao kê để cho những khán giả hiểu rõ bản chất sự việc, Trấn Thành còn lên tiếng nói về cách xử lý số tiền 50 tỷ đồng.