Trần Mạnh Tuấn tham gia đêm nhạc trực tuyến sau khi xuất viện
V-pop

Trần Mạnh Tuấn tham gia đêm nhạc trực tuyến sau khi xuất viện

"Trần Mạnh Tuấn vẫn xuất hiện trong đêm nhạc. Tuy nhiên, anh không thể thổi saxophone như trước", đại diện nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn sẽ tham gia đêm nhạc trực tuyến
V-pop

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn sẽ tham gia đêm nhạc trực tuyến

"Trần Mạnh Tuấn vẫn xuất hiện trong đêm nhạc. Tuy nhiên, anh không thể thổi saxophone như trước", đại diện nghệ sĩ chia sẻ.