Irene (Red Velvet) từng gục ngã ngay trước máy quay khiến Park Bo Gum hết hồn, chuyện gì đây?
Châu Á

Irene (Red Velvet) từng gục ngã ngay trước máy quay khiến Park Bo Gum hết hồn, chuyện gì đây?

Park Bo Gum từng một phen tái mặt khi thấy Irene gục ngã tại Music Bank, thế nhưng sự thật lại không như anh nghĩ.