Phim hoạt hình 'Ultraman Tiga' bị gỡ tại Trung Quốc
Phim rạp

Phim hoạt hình 'Ultraman Tiga' bị gỡ tại Trung Quốc

"Ultraman Tiga" bị gỡ khỏi các nền tảng xem phim. Nhiều bộ phim hoạt hình khác, cũng bị Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV4 điểm danh là chứa yếu tố bạo lực.

Phim hoạt hình 'Ultraman Tiga' bị gỡ tại Trung Quốc
Phim rạp

Phim hoạt hình 'Ultraman Tiga' bị gỡ tại Trung Quốc

"Ultraman Tiga" bị gỡ khỏi các nền tảng xem phim. Nhiều bộ phim hoạt hình khác, cũng bị Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV4 điểm danh là chứa yếu tố bạo lực.