Tư vấn: Là 'gái thẳng' nhưng lại tưởng tượng 'yêu' nữ giới?
Tâm sự

Tư vấn: Là 'gái thẳng' nhưng lại tưởng tượng 'yêu' nữ giới?

Từ nhỏ em đã khẳng định bản thân là nữ yêu nam, nhưng gần đây em lại tưởng tượng chuyện 'yêu' giữa nữ với nữ. Em hoang mang không biết mình thuộc giới tính nào.

Tư vấn: Là 'gái thẳng' nhưng sao lại tưởng tượng 'yêu' nữ giới?
Tâm sự

Tư vấn: Là 'gái thẳng' nhưng sao lại tưởng tượng 'yêu' nữ giới?

Từ nhỏ em đã khẳng định bản thân là nữ yêu nam, nhưng gần đây em lại tưởng tượng chuyện 'yêu' giữa nữ với nữ. Em hoang mang không biết mình thuộc giới tính nào.