Nhóm nhạc April tan rã
V-pop

Nhóm nhạc April tan rã

April giải tán sau 7 năm hoạt động. Các thành viên sẽ rời công ty để bắt đầu chặng đường mới trong sự nghiệp.